Loading...

Àrees de tractament

HEMATOLOGIA CLÍNICA

MALALTIES ONCOHEMATOLÒGIQUES

Síndromes Mieloproliferatius Crònics

Són malalties on la cèl·lula mare hematopoètica produeix més elements madurs dels normals: leucòcits (leucèmia mieloide crònica), glòbuls vermells o hematies (policitèmia vera) i les plaquetes (trombocitèmia essencial). Existeix una altra malaltia inclosa dins d’aquest grup denominada mielofibrosis primària.

Síndromes Mielodisplàsics

Es tracta d’un conjunt de malalties de pronòstic i evolució clínica molt variada, a causa de les alteracions en les cèl·lules mare hematopoètiques que produeixen menys elements madurs a la sang perifèrica, amb una funció defectuosa. Es caracteritzen fonamentalment per la presencia d’anèmia.

Síndromes Linfoproliferatius

Dins d’aquest grup es troba la leucèmia limfàtica crònica que es caracteritza per tenir un curs lent en moltes ocasions i en la que s’observa un augment de leucòcits i limfòcits en sang perifèrica; i els limfomes, que són malalties dels ganglis limfàtics amb un comportament clínic i histològic molt variat i que requereix modalitats de tractament molt diferents.

Gammapaties Monoclonals (mieloma múltiple i altres malalties de les cèl·lules plasmàtiques)

Són malalties derivades del mal funcionament de les cèl·lules plasmàtiques, que afecten en general a persones d’edat avançada. Des del punt de vista clínic es caracteritzen per la presència de dolors ossis, anèmia i a vegades deteriorament de la funció renal i augment del calci en la sang. El seu pronòstic ha millorat de manera significativa en els últims anys amb la introducció de nous fàrmacs.

MALALTIES NO ONCOHEMATOLÒGIQUESS

Leucopènies

Descens de la xifra de leucòcits en la sang perifèrica.

Anèmies

Disminució de l’hemoglobina i glòbuls vermells circulants. Les anèmies poden ser congènites (poden ser detectades des del naixement) o bé adquirides. Dins de les adquirides, les més freqüents són les degudes a la falta de ferro o a unes altres vitamines o bé a un excés de destrucció dels glòbuls vermells en la sang (anèmies hemolítiques).

Trombopènies

Disminució de la xifra de plaquetes en la sang perifèrica. La trombopènia pot ésser a causa de la falta de producció de plaquetes en la medul·la òssia (trombopènia central) o a un augment de la destrucció de plaquetes en la sang perifèrica  (trombopènia perifèrica).

Immunodeficiències

Estudi de la presència de nivells bàsics de inmunoglobulines, ja sigui d’una d’elles o diverses, que en moltes ocasions provoca un augment en la susceptibilitat en desenvolupar processos infecciosos.

Hemocromatosis Hereditària

Es tracta d’una malaltia hereditària en la que s’acumula ferro en quantitats excessives en els teixits.

HEMOSTÀSIA I TROMBOSIS

En aquesta àrea de coneixement s’inclouen tant malalties que donen lloc a la trombosis com al sagnat. Inclou la Clínica de Trombosi, Unitat de Reproducció i Trombofília, així com també la Unitat de Coagulopaties.

CLÍNICA DE TROMBOSI

És una innovadora clínica on s’assegura una atenció personalitzada d’excel·lència. Mitjançant la coordinació per part d’un hematòleg, el pacient que presenta una trombosi venosa o bé arterial, rep una atenció multidisciplinària per a prevenir un nou episodi de trombosi, des del mateix moment de l’ingrés fins el dia en que rep l’alta mèdica.

A més a més, en aquesta clínica, es realitzen els estudis genètics de trombofília per a conèixer la possible causa de la trombosi i oferir el millor tractament anticoagulant a curt, mitjà i llarg termini per a cada pacient.

UNITAT DE TROMBOFILIA I SALUT REPRODUCTIVA DE LA DONA

Els avortaments, així com la aparició de complicacions durant l’embaràs, com la preeclàmpsia, la insuficiència placentària o la mort fetal en els últims mesos de gestació, estan associats a la presència de factors genètics trombofílics. En aquesta unitat s’ofereix la possibilitat de fer-te una prova genètica innovadora amb més de 11 mutacions relacionades amb el risc de complicacions vasculars durant l’embaràs. En l’actualitat, existeix un biomarcador protrombòtic en sang, tant del pare com de la mare, que ens pot guiar per a saber quines dones es poden beneficiar més d’un tractament antitrombòtic. En la Unitat podem oferir-los els millor avenços mèdics en el camp de la trombofília i la reproducció. 

Treballem conjuntament amb el Servei d'Obstetrícia dirigit pel Dr. Serra i el Servei de Medicina de la Reproducció dirigit pel Dr. Coroleu, amb la col·laboració de la Dra. Buxaderas.

UNITAT DE COAGULOPATIES

Es diagnostiquen i es tracten les Coagulopaties congènites o adquirides. Tornen susceptible al pacient de patir un procés hemorràgic com: menstruacions abundants, sagnat pel nas o hematomes freqüents que poden ser produïts per malalties congènites com per exemple la malaltia de von Willebrand, les hemofílies, els trastorns de plaquetes o malalties del ronyó, del fetge o d’altres òrgans.